Потребителски права при връщане на продукт

Имате право да върнете продукт от направена поръчка в рамките на 14 календарни дни, без изрично задължение да посочвате причината за вашето решение.

Срокът за връщане на продукт приключва след изтичане на тези 14 календарни дни, считано от ден първи. Ден първи се определя от:

  • датата на доставка;
  • при условие, че имате различни продукти в една поръчка, за ден първи се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

За да упражните правото си на връщане, трябва да уведомите галерия "Палитра" (ЕТ "Палитра-Татяна Паунова", ЕИК 131503100, www.gallerypalitra.com) за вашето намерение чрез кратко съобщение (писмо, изпратено по пощата; имейл или др.). Препоръчваме ви да изпишете номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата, и изрично заявление, че се отказвате от съответната доставена поръчка.

За да бъде спазен крайният срок за връщане на продукт, достатъчно е да изпратите съобщение със заявление за връщане на продукт преди изтичане на срока от 14 календарни дни.

Последици от връщане на продукт

При връщане на поръчка галерия "Палитра" ще възстанови всички получени суми, включително, ако е приложимо, разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа си. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.

Галерия "Палитра" запазва правото си да отложи изплащането на сумите, докато не получи продуктите обратно или докато потребителят не докаже, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Продуктът трябва да бъде изпратен до галерия "Палитра" на адрес: гр. София, ул. "Узунджовска" №1, п.к. 1000 без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата на уведомление за връщането. Крайният срок е спазен, ако потребителят изпрати обратно продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят заплаща единствено преките разходи по връщането на продукта. Разходите за нормална доставка са приблизително на стойност 15 лева, но зависят от теглото на самия продукт.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на продуктите, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на продуктите.

След приемането на вашата заявка за връщане, ще получите имейл, кратко писмо с потвърждение.