Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. 

Доставката е безплатна за цялата страна. 

За информация и условия за доставка в чужбина, свържете се с нас на [email protected]

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки, поръчани до 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки, поръчани след 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката. При всички случаи галерия "Палитра" си запазва правото едностранно, без да информира потребителя, да удължава посочените срокове до седем дни.

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис. Бихте могли да се възползвате от опция "преглед на стоката" преди плащане. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на галерия "Палитра" и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

Плащането се извършва чрез най-удобния метод - наложен платеж.